Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Forex historia

Registrera dig hos oss
Historien om valutamarknaden (Forex) började under medeltiden då valutan handlades genom de internationella bankerna. Det hjälpte européerna att sprida valutahandel i Europa och Mellanöstern.

År 1875 markerar den viktigaste händelsen i valutahandelns historia, då det monetära systemet med guldmyntfot skapades. Innan dess använde länder ofta guld och silver som betalmedel för internationell handel.

Bretton Woods-avtalet medförde förändringar i valutakurser. 1947 när IMF inledde sin verksamhet, användes den amerikanska dollarn som guldpris, till ett fast pris på 35 USD per uns.

USA samtyckte till att behålla det priset för att köpa och sälja guld. Så småningom kom världens marknadsekonomier att sammankopplas med dollar som standard och den amerikanska dollarn kom att tjäna som världens huvudsakliga valuta.

Men guldmyntfoten i det monetära systemet bröts allt eftersom ned under första världskriget.

Bretton Woods-avtalet spelar en viktig roll i historien om valutahandel. Avtalet som undertecknades år 1944 ersatte då guld som huvudsaklig standardkonvertibel med dollarn. Dessutom blev den amerikanska dollarn den nya standarden på finansmarknaden.

Det är på den vägen dollarn blev den nya globala reservvalutan.
Bretton Woods-avtalet fastställde skapandet av Internationella valutafonden och Världsbanken. Avtalet syftade till att inrätta internationell monetär stabilitet genom att förhindra fritt utbyte av pengar över nationer.

1971 bröt Bretton Woods-avtalet ihop och den moderna valutaväxlingen föddes.

Där började historien om Forex-marknaden som vi känner till den idag. Valutahandeln steg då från 70 miljarder dollar per dag under 1980-talet till hela 1,5 biljoner dollar per dag- bara 20 år senare.

Vi ber om ursäkt, men vi kan inte betjäna kunder från det här landet just nu.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk av att förlora pengar snabbt på grund av hävstång . 88% av Icke-professionella investerares konton förlorar pengar med denna leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av förluster.