Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Vad är en CFD?

Registrera dig hos oss

CFD är en förkortning för ”Contract For Difference” och är vanligt förekommande vid investering i forex, handelsvaror, index och andelar. CFD:er kallas även för hävstänger och anses vara komplexa och riskfyllda att använda. Det gemensamma mellan alla dessa verktyg är att de hämtar sitt värde från den underliggande tillgången. Det innebär att handlare som använder sig av hävstänger aldrig äger tillgången – istället satsar de sina pengar på tillgångens rörelser på börsen.

Vad är CFD på handelsvaror, index och andelar?

En CFD kan beskrivas som ett kontrakt för handel på skillnader i den underliggande tillgångens värde, från det att kontraktet tecknas till marknadsvärde och fram tills det att det stängs. Om värdet är den underliggande tillgången går upp, kommer köparen att göra en vinst och vice-versa för säljaren. Om värdet går ner, kommer köparen att gå med förlust medan säljaren gör vinst. FXGM erbjuder OTC CFD:er som utgör ett privat kontrakt mellan FXGM och tradern.

Vad är Forex?

Forex är en typ av CFD. Forex är en förkortning av ordet ”Foreign exchange” och innebär handel med olika valutor. När du handlar i Forex köper du en valuta och säljer en annan eller vice versa. Principen är densamma som i traditionella marknader och valet att köpa eller sälja Forex baseras på om investeraren tror att valutan kommer försvagas (falla) eller förstärkas (stiga).

Vad innebär Spread? (Handelsvillkor)

Spread är kommissionskostnaden som klienten betalar, vilken i sin tur beror på storleken på det köp som genomförs.

Spreaden betalas direkt av klienten i samband med att köpet öppnas, vilket innebär att köpet börjar på minus, motsvarande summan som betalats i kommission.

Om klienten öppnar en KÖP-position, genom att klicka på ASK, kommer handeln att öppnas till ASK-värde medan marknadsvärdet kommer motsvara BID-nivån. Samma sak gäller om klienten öppnar en SÄLJ-position genom att klicka på BID, då kommer handeln att öppnas till BID-värde men marknadsvärdet kommer vara på motsvarande ASK-nivå.

För att affären ska gå med vinst, måste spreaden/kommissionen först täckas av marknadsvärdet innan affären kan ge någon vinst.

I händelse av att klienten väljer att stänga sin position direkt efter att denna öppnats, kommer kostnaden att motsvara spreaden för den positionen.

En ”Tradingsimulator” finns tillgänglig på PROfit-plattformen, så snart klienten loggat in på sitt tradingkonto.

Exempel på beräkning av spread gällande valutapar.

KÖP EUR USD 100 000
BID kostnad 1,2000
ASK kostnad 1,2003
Spread: 0,0003
100 000 x 0,0003= 30 USD (Spread beräknas på den variabla valutan, i det här fallet USD)

Exempel på beräkning av Spread på handelsvaror

SÄLJ Crude Oil 1 000 fat
BID pris 50,00
ASK pris 50,06
Spread = 0,06
1000 x 0,06 = 60 USD (Spread beräknas i den variabla valutan, i det här fallet USD)

Exempel på beräkning av Spread för kryptovalutor

BTC USD pris 9 900 $
9 900 x 5 % = 495
Spread= 495 USD

Vad är Syntetiska Derivat Split/Omvänd Split prisjustering

En prisjustering på syntetiska derivat sker när värdet på det syntetiska derivatet nådde en fördefinierad nivå av dess ursprungliga värde för att korrigera sitt pris. För exempelvis ett instrument med "Syntetiskt derivatvärde vid start" 1000:

  • Om värdet på symboler med hävstång når värdet 100, genomförs en omvänd split-händelse och under följande helg återställs priset till 1 000.
  • Om värdet för symboler med hävstång når värdet 10 000, implementeras en split-händelse och under följande helg återställs priset till 1 000.
  • För att undvika en skillnad i din positions värde på grund av omvänd split eller split av Syntetiskt Derivat kan ett annat öppningspris implementeras av systemet för att återspegla marknadsfluktuationen mellan det gamla och nya priset. I ett sådant fall ditt konto eget kapital kommer inte att påverkas. Observera att alla befintliga Stoppa förlust eller Ta vinst, inte kommer att överföras till de nya relaterade positionerna.

Klicka här för information om kontotyper och deras olika spreads.

Handel med CFD:er är riskabel, och det rekommenderas att du är van att använda dem innan du börjar handla. I händelse av att du inte har någon erfarenhet av börshandel, är CFD:er kanske inte rätt för dig. Klicka här nedan för att läsa vår fullständiga riskfriskrivning.

https://fxgm.com.plexop.com/about-us/risk-disclaimer

 

Vi ber om ursäkt, men vi kan inte betjäna kunder från det här landet just nu.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk av att förlora pengar snabbt på grund av hävstång . 88% av Icke-professionella investerares konton förlorar pengar med denna leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av förluster.