Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Margin Close-Out

Vad är en marginalsäkerhetsskydd regel (MCO)?

Om den totala marginalen på en icke-professionell klients handelskonto faller under 50% av summan av den marginalen som krävdes för att öppna en position, kommer Bolaget stänga en eller flera positioner I syfte att säkerställa att icke-professionella investerares marginal når noll. MCO tillämpas även för positioner med Stoppa Förlust order och begränsat riskskydd.

MCO regeln kommer inte att hindra investerare att välja att "fylla på" sin marginal om de vill göra det.

Bolagets standard MCO regel

Under standardinställningen, när MCO utlöses, stängs den öppna positionen med minst volym automatiskt. Denna åtgärd kommer att upprepas när som helst MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner är stängda. Om MCO utlöses och den underliggande symbolen för positionen är utanför marknadens timmar kommer positionen stängas.

Om den nödvändiga marginalen inte är tillgänglig och klienten vill stänga någon av de hedgade positionerna, måste klienten begära detta muntligt igenom att kontakta Mäklaravdelningen på (+357) 22300542

Om du redan ändrat din standard MCO regler klicka här för att ändra tillbaka till standard MCO regel “Lägsta Volym”.

Andra MCO alternativ:

Säkring av nyaste position (Hedge)

När MCO utlöses har du möjlighet att automatiskt öppna en fullständigt säkrad/hedgad position till den position som öppnades senast, dvs motsatt riktning och samma belopp som positionen som öppnades sist. Denna åtgärd kommer att upprepas när som helst MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner är säkrade/hedgade.

Vid eventuella existerande Stoppa Förlust eller Ta Vinst, kommer de nya relaterade positionerna att ha samma kurs(er). En Stoppa förlust från den ursprungliga positionen kommer bli en Ta vinst på den nya relevanta position, en Ta Vinst på den ursprungliga portionen kommer bli en Stoppa Förlust på den nya relaterade positionen. Om marknaden går för fort och det finns en kurs kan systemet inte säkra/hedga den aktuella positionen. Om MCO utlöses och symbolen för positionen inte är inom marknadens timmar, kommer positionerna inte att säkras/hedgas.
Den här metoden kommer att minska din exponering, vilket ger dig större flexibilitet att hantera ditt handelskonto.

Klicka här för att lägga till " Hedge av Nyaste Positioner" som din MCO regel.

Återöppna upp till 75% volym

När MCO utlöses har du möjlighet att automatiskt förnya positionen som öppnades senast, upp till 75% av dess volym. Denna åtgärd kommer att upprepas när som helst MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner öppnas upp till 75% volym. I händelse av otillräcklig marginal kan en position öppnas med mindre än 75% volym, eller kan inte öppnas om alls.

Vid eventuella existerande Stoppa Förlust eller Ta Vinst, kommer de nya relaterade positionerna att ha samma kurs(er). Om marknaden går för fort och det finns en ny kurs, kan systemet inte öppna den aktuella positionen igen. Om MCO utlöses och symbolen för positionen är utanför marknaden timmar, kommer positionerna inte att öppnas igen.

Denna metod kommer att minska din exponering, så att du kan stanna kvar på marknaden och fortsätta med din handelsstrategi.

Klicka här för att lägga till “Återöppnande upp till 75% Volym” som din MCO regel.

Om du vill ändra din nuvarande MCO-regel kan du när som helst klickar på det önskade valet ovan.

När Bolaget fått din MCO-regelförfrågan kommer din begäran att behandlas inom tre (3) arbetsdagar.

För ytterligare detaljer om Bolagets orderförordningar hänvisas du till Policy för utförande av order som utgör en integrerad del av serviceavtalet.

 

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok