Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Syntetiskt Derivat

Registrera dig hos oss

Uttrycket "syntetiskt derivat" avser derivat som emulerar deras underliggande tillgång (som kan vara en aktie, en råvara eller ett index e.t.c.), men samtidigt förändra väsentliga egenskaper som metoden för dess prisprisberäkning. Metoden som tillämpas på deras prisberäkning är exakt vad som gör dem till så komplexa produkter.

Precis som alla liknande produkter ger syntetiska derivat handlare möjlighet att spekulera i prisförändringar utan det faktiska behovet av att äga det finansiella instrumentet som handlas. De är kontraktsbaserade, vilket innebär att du kan handla ett visst antal kontrakt, och var och en av dem kommer att motsvara basbeloppet för tillgången i fråga.

Innan du handlar med syntetiska derivat rekommenderar vi att du bekantar dig med nyckelinformationsdokumentet, metodiken och prestationsscenarierna för att få en bättre förståelse för alla risker som ligger bakom driften av sådana derivat. Risker som bland annat kan förekomma är de plötsliga och dramatiska förändringarna i tillgångens pris.

Varje syntetiskt derivat har en specifik hävstångsfaktor, som syftar till att replikera en multipel av prestandan hos dess underliggande tillgång. Med andra ord är hävstångsfaktorn den multiplikator som hävstångsindexet avser att utföra, i förhållande till det överordnade indexet.

Denna ansvarsfriskrivning gäller alla våra produkter.

CFD och FX är hävstångsprodukter. Handel med CFD: er medför en hög risk eftersom hävstångseffekt kan fungera både till din fördel och nackdel. Som ett resultat kanske CFD inte passar alla investerare eftersom du kan förlora hela ditt investerade kapital. Se hela riskfriskrivningen.

Vi ber om ursäkt, men vi kan inte betjäna kunder från det här landet just nu.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk av att förlora pengar snabbt på grund av hävstång . 88% av Icke-professionella investerares konton förlorar pengar med denna leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av förluster.