Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app
Handla CFDs FXGM tillåter sina klienter att utföra transaktioner via en finansiell produkt som kallas “Contract for Difference” (CFD).

Ett Contract for Difference (CFD) är ett kontrakt mellan två parter, vanligtvis en “köpare” eller “säljare”, och fastställer att säljaren kommer betala skillnaden mellan de nuvarande värdet på tillgången och värdet vid kontrakt tiden. (Om skillnaden är negativ, så betalar köparen istället till säljaren).

CFDs, hos FXGM, tillåter dig att handla på värdet av Forex, aktier, råvaror och index. Handel på värdet av finansiella instrument utan behov av ägarskap.

Handla CFDs är riskabelt, och de rekommenderas högt att lära känna och få erfarenhet innan du börjar handla. Om du inte känner till eller har erfarenhet, kanske inte CFD handel passar dig. För hela riskdeklarationen, var snäll och klicka på länken nedan. http://se.fxgm.com/about-us/risk-disclaimer

Exempel på CFD handel

Om en investerare köper aktier av ett noterat bolag, får han ägarskap I de bolaget och om priset på aktien går upp, kommer han tjäna skillnaden mellan köppriset och säljpriset, för alla aktier han håller. Om priset går ner, kommer han förlora skillnaden mellan köp och säljpriset för alla aktier han har.

Om en invisterare handlar ounces av guld kommer han ha fysiskt guld, och om priset går upp kommer han tjäna skillnaden på köp och säljpriset för varje ounce han köpt. Om priset går ner, kommer han förlora skillnaden mellan köp och säjpriset för varje ounce guld han har.

Genom att handla CFDs håller investeraren ett kontrakt på värdet av de finansiella instrumentet utan faktiskt ägarskap eller några ounce guld. Dock, principen för att tjäna och förlora är densamma. De exempel här över är på aktier och guld, men, fungerar på samma sätt med alla finansiella instrument som handlas via CFD.

För den fulla listan med finansiella instrument och handelsvilkor hos FXGM inklusive orderstorlek och information om relaterade kostnader och avgifter, klicka på följande länk: https://se.fxgm.com/product-sheet-costs/

Exempel på handel med CFDs med siffror:

En investerare önskar köpa 10 ounces guld; han tror att priset på guld kommer öka. Det nuvarande köppriset är $1,200 per ounce, i guldaffären. Investeraren kommer köpa guldet och betala 10 ounces multiplicerat med $1,200 per ounce, vilket slutar med ett totalbelopp på $12,000. Han byter pengar mot guld. Denna investerare kan gå tillbaka till affären och sälja sina 10 ounces när han vill, med målet att sälja det efter priset går över $1,200 för att tjäna en vinst.

Anta att priset ökar med $50 och når $1,250 per ounce, investeraren kan sälja sina 10 ounces av guld och tjäna $50 per ounce, vilket skulle ge honom en totalvinst på $500 ($50 ökning per ounce multiplicerat med 10 ounces). Anta åt andra sidan. Att priset går ner med $50 och når $1,150 per ounce, investeraren kan sälja de 10 ounces av guld och förlora $50 per ounce, med en totalförlust på $500 ($50 förlust per ounce multiplicerat med 10 ounces).

Hos FXGM, sker handel med CFD på följande sätt: en investerare kan genomföra samma transaction som här över, men, utan att faktiskt köpa guldet och investera $12,000. Han kan investera i guldet via CFD vilket erbjuder honom samma potential till vinst och förlust baserat på rörelser i guldpriset.

CFDs med ett utgångsdatum Som förklarat handlas CFD på värdet av andra finansiella instrument. I fall de finansiella instrumentet har utgångsdatum, kommer CFD ha samma utgångsdatum. Du kan hitta alla CFDs som har utgångsdatum genom att klicka på följande länk http://se.fxgm.com/financial-products/trading-conditions. De spridningar I värde som ges är indikatiorer och kan ändras utefter handelstider och marknadens volatilitet. Klienter borde notera att dessa kan variera och rekommenderas att kolla viktiga nyheter på den ekonomiska kalendern vilket kan resultera i bredare spead, med fler orsaker.

Till exempel:

Råolja (CL) handlas som terminskontrakt på NYME (New York Mercantile Exchange) som ägs av CME (Chicago Mercantile Exchange), med terminskontrakt som har utgångsdatum indikerar att kontraktet avslutas vid de indikerade datumet. CFD som följer råolja kontrakt kommer ha samma utgångsdatum och kommer inte längre kunnas handlas. Alla öppna positioner kommer stängas på utgångsdatumet för kontraktet. Investerare som önskar att ha råolja CFD efter utgångsdatumet, måste skaffa ett nytt CFD kontrakt som följer de nya terminskontraktet med nytt.

Utgångsdatumet kan hittas I namnet på CFD symbolen.

Marginal

Som visat I de ovanstående exemplen, med CFD handel så binder sig investeraren att betala alla skillnader I priset med en förlust(om priset på guld går under $1,200) och motparten binder sig att betala honom vinsten(om priset på guld går över $1,200) och de behöver inte bytas något riktigt guld. På grund av de faktum att inget riktigt köp av guld hänt och bara ett bindande kontrakt att lösa vinst eller förlust mellan investeraren och motparten, investeraren kommer ge marginalen för säkra eventuella förluster han kan få utstå.

Till exempel:

Investeraren köper 5 gram guld via CFD: er till ett pris av 1 200 dollar per ounce, vilket motsvarar ett totalt handelsvärde / exponering på 6 000 dollar (= 5 ounce x 1 200 USD). Minimum marginal för handel med Gold hos FXGM är 5%. Därför borde investeraren ha minst 300 dollar (6 000 $ x 5% = 300 $) tillgänglig marginal på sitt handelskonto för att säkra eventuella förluster för den specifika handeln. Att använda en liten summa pengar för att få en större exponering kallas "Hävstång". Investeraren använder hävstång på  sina 300 $, för att få en högre handel till ett värde av 6000 $. Investeraren är ansvarig för det beloppet med hävstång i alla avseenden, oavsett om det är vinst, förlust, övernattningsavgifter etc.

Hävstång

En hävstångseffekt om 1:30 innebär att investeraren kan ha ett maximalt handelsvärde / exponering på 30 gånger sitt eget kapital, t.ex. en investerare som sätter in 1000 $ på sitt handelskonto har maximal förmåga att handla med 30.000 $. Investeraren kommer att vara fullt ansvarig för handelsresultatet, oavsett om det är vinst, förlust, avgifter, spridningsvärde etc.

Till Exempel:

En investerare som gör en insättning på sitt konto och vill köpa 10 ounces guld via CFD till marknadspris, får möjligheten att handla guld med en hävstång på 1:20. Investeraren öppnar handelsruta som finns tillgänglig på handelsplattformen och skapar de begärda kontraktsuppgifterna för 10 uns Gold. Handelsplattformen beräknar minsta marginalen för att öppna handelspositionen;  dvs handelsvärde = 10 ounces x köp pris 1200 $ =  12 000 $ (Total exponering).

Marginalen med 1:20 hävstångseffekt (5%) = total exponering 12,000 $ / 20 = 600 $. Detta innebär att investeraren har 1000 $, därför har hen mer än det lägsta som krävs och kan öppna en position.

Ett annat exempel är om en investerare har 500 $ på sitt handelskonto och hens mäklare tillåter honom att handla med en hävstång på 1:20, då kan investeraren ha en maximal exponering på 500 $ x 20 = $ 10 000 (500 $ = 5% av $ 10 000).

Det totala värdet av handeln är 12 000 dollar och investeraren är utsatt för fluktuationen med hävstångsbeloppet.

Om guldpriset ökar med 0,5% kommer investeraren att få  60 $ (12 000 $ x 0,5%). Investors eget kapital kommer därför att vara  1 060 $ (1000 $) +  60 $ (vinst)) => En vinst på 6% av insättningen .

Om guldpriset minskar med 0,5%, kommer investeraren att förlora $ 60 ($ 12 000 * 0,5%). Investerarens eget kapital kommer därför att bli  940 $ (1000 $) – 60 $ (förlust)) => En förlust på 6% av insättningen .

Riskräntan är densamma, därför kommer investeraren antingen att vinna eller förlora beroende på marknadsrörelsen och baseras på samma andel.

Handel med CFD har en hög nivå av risk eftersom hävstången kan både jobba i din fördel som nackdel. På grund av det, kanske inte CFD passer alla investerare eftersom du kan förlora hela ditt investerade capital. Vad snäll och referera till den fulla Risk Deklarationen.

Likvidering

Som benämnt här över, risk-belöning skalan är samma, och marknadsrörelser kan gå för eller emot investeraren. Dock, i högt volatila marknader som rör sig snabbt, kan investerarna förlora alla sina pengar mycket snabbt; utan att investeraren har möjlighet att agera (altså att stänga positionen eller att öka sin marginal genom att finansiera konto yttligare) som resulterar i en förlust av hela kapitalet, altså likvidering.

Till Exempel:

En investerare köper 100 uns guld via CFD och priset per uns är 1200 $, vilket motsvarar en exponering på 120.000 $. Om guldpriset sjunker med 0,85% inom en period på 30 minuter, kommer denna snabba förändring att äventyra investerarens eget kapital och hen kommer att uppgå till en förlust på 1 020 USD (120 000 x 0,85%). Investeraren kommer att förlora all sitt kapital på en gång och utan att kunna agera på förlusten.

När klienten riskerar likvidation kommer hen att få en relevant pop-upp varning på sin handelsplattform. Men när investeraren inte är inloggad på sin plattform måste hen vara medveten om att det finns risk för likvidation.

Vi ber om ursäkt, men vi kan inte betjäna kunder från det här landet just nu.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk av att förlora pengar snabbt på grund av hävstång . 88% av Icke-professionella investerares konton förlorar pengar med denna leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av förluster.