Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Reopen

Marginal säkerhetsskydds Regel: Återöppna upp till 75% Volym

Jag, klienten instruerar härmed Bolaget att lägga till marginalsäkerhetsskydd regeln (MCO) nedan till mitt handelskonto.

När MCO utlöses kommer alla mina positioner automatiskt stängas och återöppnas till 75% av volymen. Denna åtgärd kan komma att upprepas när som helst MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner är återöppnande till 75% volym. I det fall marginalen är otillräcklig kan en position komma att återöppnas till mindre än 75% av volymen, eller inte återöppnas alls.

I det fallet Stoppa Förlust och Ta Vinst existerar, kommer den nya relaterade positionen ha samma kurs(er). Jag ’r fullt medveten om att i det fallet att marknaden rör sig för snabbt och kursen ändras kan systemet inte återöppna den relevanta positionen. I det fall då MCO utlöses och den underliggande symbolen är utanför marknadens timmar kommer positionen inte återöppnas.

Din begäran om MCO-regel har skickats in.

Bolaget behandlar din förfrågan inom (3) arbetsdagar.

Sorry, there was an error!

Something went wrong!

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok