Marknadsöversyn den 9 april 2020

by Constantinos Loizou

 • Idagens ekonomiska kalender kan vi förvänta oss en viss volatilitet i EUR, USD och
 • Vid 11.30 (GMT) kommer den Europeiska centralbanken att offentliggöra sin räntepolicy
 • Ovanstående innehåller en översikt över finansmarknaden, och den ekonomiska utvecklingen samt utvecklingen av policyn för räntor
 • Vid 12:30 (GMT),kommerUSA:s arbetsmarknadsministerium att meddela de första siffrorna för arbetslösheten
 • Dettaantal visar det totala antalet personer som för första gången har lämnat in en statlig arbetslöshetsförsäkring
 • Dettaresultat beräknas minska till 5250K med hänsyn till den senaste månaden var 6648K
 • Vid 12:30 (GMT)kommer Kanadas stastiksbyrå att meddelas sin arbetslöshet
 • Resultatetberäknas öka till 2% jämfört med den senaste månaden som låg på 5,6%
 • Vid 19.00 (GMT) kommer organisationen för oljeexportländerna (OPEC) att ha ett möte för att diskutera oljepolitiken
 • Resultatetav detta möte kan skapa en viss volatilitet i råoljan

 

På diagrammen

 • Guldprisetligger nu på 1,649
 • Guldet rörde sig äntligen uppåt de senaste två veckorna efterden kraftiga nedåtgående rörelsen från mitten av mars
 • Nuligger den vid 1,645 över den tidigare motståndsnivån (blå streckad linje) och över Fibonacci Rekyl Nivå på 76,4% (från 1,703 till 1,450)
 • Prisetligger över det 50 dagars rörliga medelvärdet (Orange)
 • RSIoch MACM D är över noll, och visar ett bullish momentum
 • Ompriset ligger kvar över 1,645 prisnivå finns det en möjlighet att se priset röra sig högre till 1, Denna prisnivå nåddes tidigare i början av mars.
 • Annars, kan vi eventuellt se att priset sjunker till 1,569 -den tidigare stödnivån