Marknadsöversyn 28 Maj 2020

by Constantinos Loizou

  • I dagens ekonomiska kalender kan vi förvänta oss en viss volatilitet i USD och Råolja
  • Vid 12:30 (GMT) kommer USA:s arbetsmarknadsdepartement att meddela deras arbetslöshet
  • Detta är ett mått på antalet personer som ansöker första gången om statlig arbetslöshetsförsäkring.
  • Resultatet förväntas minska till 2100K med tanke på den senaste veckan som var 2438K
  • Vid 12:30 (GMT) kommer den amerikanska byrån för ekonomisk analys att meddela sin bruttonationalprodukt (BNP)
  • BNP visar det monetära värdet av alla varor, tjänster och strukturer som producerats i ett land under en given tidsperiod
  • Resultatet beräknas bli detsamma som föregående månad som låg på -4,8%
  • Vid kl. 15.00 (GMT) kommer USA:s energiinformationsadministration att frigöra förändringen i råoljelagret
  • Resultatet beräknas öka vid -2,5 M med tanke på den senaste veckan som låg på -4.983M