Marknadsöversyn 17 juni 2020

by Constantinos Loizou

 • Idagens ekonomiska kalender kan vi förvänta oss en viss volatilitet i GBP, CAD, USD, råolja och NZD
 • 06.00 (GMT) meddelar Storbritanniens nationella statistikkontor sitt konsumentprisindex
 • Ovanståendeär ett mått på prisrörelserna genom en jämförelse mellan detaljhandelspriserna och för tjänster och varor
 • Resultatetminskade till 5% med tanke på att den senaste månaden som låg på 0.8%
 • 12.30 (GMT) kommer Kanadas centralbank att offentliggöra sitt konsumentprisindex
 • Resultatetberäknas öka till 4 % med tanke på att den senaste månaden som låg på 1.2%
 •  12.30 (GMT) kommer USAs folkräknings byrå att meddela sina byggnadslov
 • Ovanståendevisar antalet tillstånd för nya byggprojekt
 • Resultatetberäknas öka till 228M, med tanke på den sista månaden som låg på 1.066M
 • Vid 14.30 (GMT) kommer USA:s energiinformationsmyndighet att meddela att deras

råoljelager kommer att ändras

 • Resultatetberäknas minska till 5M med tanke på den sista månaden som var 5.72M
 • Vid 22.45 (GMT) kommer statistikkontoret i Nya Zeeland att meddela sin

bruttonationalprodukt

 • Ovanståendeär ett mått på det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras av

Nya Zeeland

 • Resultatetberäknas minska till -1% med tanke på det sista kvartalet som låg på 5%

 

 diagrammen

 

 • Somvi kan se på det dagliga silver diagrammet har en bearish triangel formats
 • Efteren kraftig uppåtriktad rörelse fann priset motstånd på 18.300 prisnivå och reagerade

nedåt

 • Prisetligger nu på 17.416, under det 20 dagars rörliga medelvärde (blått)
 • PåOscillatorn kan vi observera en dubbel topp formation i kombination med en negativ

skillnad, eftersom priset skapade en högre topp, men Oscillatorn misslyckades att göra det

 • PåRSI kan vi också observera dubbel topp, inom dess överköpta område
 • Motbakgrund av ovanstående finns det en möjlighet att se priset sjunka lägre till 15.800 prisnivå,  38,2 % på Fibonacci Rekyl Nivån (11.627 – 18.331) och den inre stöd nivån