Marknadsöversyn 13 maj 2020

by Constantinos Loizou

  • I dagens ekonomiska kalender kan vi förvänta oss en viss volatilitet i GBP, EUR, USD och råolja
  • Vid 06;00 (GMT)kommer Englands nationella statistik att meddela sin bruttonationalprodukt (BNP).
  • Detta antal är ett mått på det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras av England och betraktas som en bred åtgärd av Englands ekonomiska verksamhet
  • Resultatet har minskat till -2 %, med tanke på att den senaste månaden som låg på 0%
  • Vid kl. 9.00 (GMT) kommer statistikkontoret i euroområdet att meddela sin industriproduktion
  • Detta antal visar produktionsvolymen i industrier såsom fabriker och tillverkningsindustrin Resultatet beräknas minska till -12.1% med tanke på att den senaste månaden som låg på -0,1%
  • Vid kl. 13.00  (GMT), kommer Jerome H. Powell, ordförande för USA:s centralbank, att hålla ett tal
  • Vid kl. 14.00 (GMT) kommer USA:s kontor för energiinformation att meddela råoljelagren
  • Resultatet från förra månaden låg på 4.59M