Marknadsöversyn 29 april 2020

by Constantinos Loizou

USA:s beslut om räntor

 • I dagens ekonomiska kalender kan vi förvänta oss en viss volatilitet i EUR, USD och råolja
 • Vid kl. 9.00 (GMT) kommer Europeiska kommissionen att offentliggöra undersökningen om ekonomisk attraktionskraft för euroområdet
 • Detta nummer är en undersökning av konsumenternas förtroende för ekonomisk aktivitet.
 • Resultatet beräknas minska till 74.4 med tanke på den sista månaden som låg på 94.5.
 • Vid kl. 12.00 (GMT) kommer Europeiska unionens statistikkontor (Destatis) att offentliggöra konsumentprisindexet för Tyskland (ICP)
 • ICP är ett pris mått som används av Europeiska unionens råd för att definiera och bedöma prisstabiliteten i euroområdet i kvantitativa termer.
 • Vid kl. 12.30 (GMT) kommer USAs Byrå av Ekonomisk Analys att meddela sin bruttonationalprodukt
 • Detta antal mäter det monetära värdet av alla varor, tjänster och strukturer som produceras i ett land under en given tidsperiod.
 • Resultatet förväntas minska till -4.0% med tanke på den senaste månaden som låg på 2,1%
 • Vid 14:30 (GMT) kommer USA:s energiinformationsadministration (EIA) att meddela förändringen i råoljelagret
 • Resultatet förväntas minska till 10.6M med tanke på den sista månaden som låg på 15.022M
 • Vid 18:00 (GMT) kommer Styrelsen för Central Banken att sammanträda och meddela sitt beslut om räntesatsen
 • Resultatet förväntas förbli detsamma som förgående månad som låg på 0,25%