Ger Kopparpriset en tidig Köp / Säljsignaler För Börserna??

by John Knobel

 

  • Koppar är en viktig global basmetall användbart i vidspridda industrier över de flesta sektorer av den globala ekonomin;
  • Efterfrågan av Koppar kan vara sedd som en indikator av global ekonomisk styrka eller svaghet.
  • Högre efterfrågan kan indikera en starkare global ekonomi, lägre efterfrågan kan indikera en svagare global ekonomisk utsikt;

Kommentarer: Aktuell börs-volatilitet är ett resultat av investerares osäkerhet om majoriteten av aktie index har konsoliderat  (gått tillbaka) från ett årligt aktie bull-marknad på sikten av försvagad ekonomisk data. USA och Europeiska Centralbankerna har annonserat och har börjat ta verkan för att hjälpa ekonomier undvika en lågkonjunktur och fortsätta stödja ekonomisk tillväxt, som allt går till plans positiv / förbättrad ekonomisk data kommer att börja ses i framtida ekonomiska indikationer.

Tekniska Analyser: Kopparpriset är I en nedgående trend sedan julis höga nära $272 ; nuvarande pris $257.55 +3.6% efter funnit stöd vid de 3-års huvudstödsnivå ($250).  Korta termers gående genomsnittsanalys är bullish då nuvarande pris handlas ovan  dess 4 periods genomsnitt medans prov om dess längre termer av 18 period gående genomsnitt; RSI över-sålda signal syntes tidig augusti med nuvarande RSI som nu passerat över sin 14 periods genomsnitt (Bullish); Gann Fann analyser indikerar potential för pris att finna någon motstånd precis ovan nuvarande pris som kan komma att ge ut köpare på en brytning ovan den Gann Fann (linje 1) för en rörelse av $263 motstånd som ligger precis ovan jul höga – augustis låga 38.2% åter spårning.

Källa: FXGM / Bloomberg