Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Hedge

Marginal säkerhetsskydds Regel: Hedge av nyaste position

Jag, klienten instruerar härmed Bolaget att lägga till marginalsäkerhetsskydd regeln (MCO) nedan till mitt handelskonto.

När MCO utlöses kommer systemet automatiskt öppna en full säkring (hedge) av den position som senast öppnades, d.v.s. en position i motsatta riktning, med samma summa till den senast öppnade positionen. Denna åtgärd kan komma att upprepas när som helst MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner är säkrade.

I det fallet Stoppa Förlust och Ta Vinst existerar, kommer den nya relaterade positionen ha samma kurs(er). En Stoppa Förlust på den primära positionen kommer bli en Ta Vinst på den nya relevanta positionen, en Ta Vinst på den primära positionen kommer bli en Stoppa Förlust på den nya relevanta positionen. Jag är fullt medveten att om marknaden rör sig för fort och kursen ändras, kommer systemet inte kunna säkra den relevanta positionen. I det fall MCO utlöses och den underliggande symbolen för positionen är utanför marknadens timmar så kommer positionen  inte säkras.

Din begäran om MCO-regel har skickats in.

Bolaget behandlar din förfrågan inom (3) arbetsdagar.

Sorry, there was an error!

Something went wrong!

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok