Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Default

Standard Marginal säkerhetsskydds Regel: Lägsta volym

Jag, klienten instruerar härmed Bolaget att lägga till marginalsäkerhetsskydd regeln (MCO) nedan till mitt handelskonto.

När MCO utlöses kommer den öppna positionen med minst volym automatiskt stängas. Denna åtgärd kan komma att när som helst MCO utlöses och kan upprepas till alla öppna positioner är stängda. I det fall då MCO utlöses och den underliggande symbolen för positionen är utanför marknadens timmar så kommer positionen inte stängas.

Din begäran om MCO-regel har skickats in.

Bolaget behandlar din förfrågan inom (3) arbetsdagar.

Sorry, there was an error!

Something went wrong!

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok